Etusivu » Pro Asiakirjat

Pro Asiakirjat

Jaa sivu:

Pro Asiakirjat -palvelu tiivistettynä

Pro Asiakirjat -palvelu on pk-yrityksille kehitetty dokumenttien hallintajärjestelmä, jonka valmiiden sähköisten asiakirjamallien/-pohjien avulla on helppo luoda ja hallinnoida oman yrityksen tärkeimpiä perusdokumentteja.

Pro Perehdytys -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Asiakirjapohjat:
 • muistio
 • tiedote
 • curriculum vitae / CV
 • organisaation vuosikello
 • hallituksen jäsenen suostumus
 • kutsu hallituksen kokoukseen
 • hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • suostumus luottamustoimeen
 • yhtiökokouskutsu
 • yhtiökokousvaltakirja
 • yhtiökokouksen pöytäkirja
 • ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
 • kommandiittiyhtiön yhtiömiesten kokous
 • osakasluettelo
 • osakeyhtiön yhtiöjärjestys (lyhyt)
 • osakeyhtiön yhtiöjärjestys (pitkä)
 • työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus
 • työsopimus
 • työtodistus
 • suullinen huomautus
 • varoitus
 • työntekijän irtisanominen
 • lomautusilmoitus
 • lomautustodistus
 • ilmoitus lomautuksen päättymisestä
 • kutsu työntekijän kuulemistilaisuuteen
 • muistio työntekijän kuulemistilaisuudesta
 • tarjouspyyntö
 • tarjous
 • tilaus 
 • tilausvahvistus
 • kuitti
 • lasku
 • maksumuistutus
 • maksukehotus
 • reklamaatio (laskusta)
 • reklamaatio (tavaran tai palvelun virheestä)
 • reklamaatio (virheellisestä perinnästä)
 • kauppakirja
 • kauppakirja – Irtain omaisuus
 • kauppakirja – Ajoneuvo
 • liikehuoneiston vuokrasopimus
 • asuinhuoneiston vuokrasopimus
 • autopaikan vuokrasopimus
 • varaston vuokrasopimus
 • vuokrasopimuksen irtisanominen
 • edunvalvontavaltuutus
 • testamentti
 • velkakirja
 • valtakirja
 • tyhjä sopimuspohja (henkilöt / yritykset)

Laaja versio

 • alihankintasopimus
 • etätyösopimus
 • kilpailukieltosopimus
 • konsulttisopimus
 • harjoittelusopimus
 • optiosopimus
 • johtajasopimus
 • joustotyösopimus
 • salassapitosopimus
 • sopimus SVOP-sijoituksesta
 • sopimus liukuvasta työajasta
 • työsopimus (laaja, mm. kilpailukielto)
 • nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan sopimus
 • yhteistyösopimus
 • sopimuksen purkuilmoitus
 • sopimuksen irtisanomisilmoitus
 • osakeyhtiön perustamissopimus
 • osakassopimus I
 • osakassopimus II
 • osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen
 • liiketoimintasuunnitelma
 • yrityksen strategia
 • projektisopimus
 • projektisuunnitelma
 • due diligence I
 • due diligence II
 • työohje
 • toimintaohje
 • kululasku
 • rahanpesulain vaatimat asiakkaan tuntemistiedot
 • rahanpesulaki – Ilmoitusvelvollisen riskiarvio
 • toimintaohjeet rahanpesun riskien hallitsemiseksi ja lain velvoitteiden noudattamiseksi
 • tilitoimistopalveluiden toimeksiantosopimus
 • toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista
 • toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista (TAL2018)
 • johdon vahvistuskirje tilintarkastajalle
 • toimeksiantokirje tilintarkastajalta
 • yleiset sopimusehdot TAL2018
 • hyvä hallinto- ja johtamistapa – Corporate Governance
 • matkalasku
 • palkkauslupa
 • lomalupa
 • työlaitteiden hankintalupa
 • käyttöoikeuden / käyttäjätunnuksien  myöntäminen

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.asiakirjat.eu

Pro Asiakirjat esittely videomuodossa

Scroll to Top